POLITYKA PRYWATNOŚCI

1.Polityka prywatności

Polityka prywatności to zasady, których celem jest poinformowanie naszych Klientów o wszystkich aspektach procesu dotyczącego pozyskiwania, przetwarzania oraz zabezpieczania danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku (RODO). Mamy nadzieję, że niniejsza Polityka Prywatności pomoże Ci zrozumieć, jakie informacje gromadzimy w związku z działalnością Sklepu oraz w jaki sposób je przetwarzamy.

2.Twoja prywatność jest dla nas ważna

W każdym czasie chronimy Twoją prywatność w trakcie korzystania z naszego Sklepu. Możesz mieć pewność, że:

 • przestrzegamy obowiązujących regulacji prawnych w zakresie ochrony danych osobowych, które są zbierane w ramach korzystania przez naszych Klientów z naszego Sklepu. W związku z tym, potrzebujemy następujących danych do realizacji zamówień – w przypadku zamówień prywatnych: imię, nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail; w przypadku zamówień firmowych: imię, nazwisko, nazwa firmy, adres firmy, NIP, numer telefonu oraz adres e-mail.
 • wszystkie podane przez klienta informacje pozostają bezpieczne w naszej bazie danych. Nie ma do niej dostępu nikt niepowołany. Zapewniamy bezpieczeństwo i ochronę danych osobowych Klientów, chroniąc i zabezpieczając je przed dostępem osób nieupoważnionych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku (RODO)
 • chronimy dane osobowe od strony technicznej – przechowujemy je na najwyższej klasy sprzęcie w odpowiednio zabezpieczonych centrach przechowywania informacji, do których dostęp mają wyłącznie upoważnione osoby, z zastosowaniem wymaganych przepisami prawa środków technicznych i organizacyjnych, zapewniających ich ochronę.
 • nie przekazujemy Twoich danych podmiotom do tego nieuprawnionym, z wyjątkiem podmiotów współpracujących z nami wyłącznie w celu realizacji transakcji kupna – sprzedaży (np. Poczta Polska, profesjonalne formy kurierskie, platforma internetowa Shoplo, na której działa nasz Sklep itp.). W przypadku wykrycia nieprawidłowości lub zagrożeń powodowanych przez osoby nierespektujące przepisów prawa i regulacji obowiązujących w ramach naszego Sklepu współpracujemy z policją,, prokuraturą, sądami, by pomóc w ujęciu osób dopuszczających się przestępstw.

3.Cel przetwarzania danych osobowych

 • W przypadku zawartej umowy sprzedaży, dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji postanowień zawartych w umowie. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest w tym wypadku art.6 ust.1 lit.b), czyli przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy oraz art.6 ust.1 lit.f), czyli prawnie uzasadniony interes Administratora.
 • Dane osobowe mogą być przetwarzane w celu przesyłania informacji handlowych w tym marketingowych w odniesieniu do produktów własnych drogą elektroniczną lub/i telefoniczną. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych jest art.6 ust.1 lit.a), czyli zgoda osoby, której dane dotyczą oraz art.6 ust.1 li.f), czyli prawnie uzasadniony interes Administratora.
 • Dane osobowe mogą być przetwarzane w celu subskrypcji do newslettera. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest w tym wypadku art.6 ust.1 lit.a), czyli zgoda osoby, której dane dotyczą. Opcja otrzymywania newslettera jest dobrowolna i w każdym momencie Klient może ją cofnąć.
 • Dane osobowe mogą być przetwarzane w celu dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej przez MADIVA CREATIVE STUDIO działalności gospodarczej. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest w tym wypadku art.6 ust.1 lit. b), czyli przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy oraz art.6 ust.1 lit. f), czyli prawnie uzasadniony interes Administratora.
 • Dane osobowe mogą być przetwarzane w celu realizacji obowiązków prawno – podatkowych w związku z prowadzoną przez MADIVA CREATIVE STUDIO działalnością gospodarczą. Podstawą prawną przetwarzania danych w tym wypadku jest art.6 ust.1 lit. b), czyli przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy oraz art.6 ust.1 lit. f), czyli prawnie uzasadniony interes Administratora.

4.Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest MADIVA CREATIVE STUDIO Magdalena Zalesińska, ul. Solskiego 12, 40-749 Katowice

5.Sposób przetwarzania danych osobowych

Jako podmiot gospodarczy, prowadzący działalność handlową dbamy o poufność Państwa danych. Z uwagi na konieczność zapewnienia odpowiedniej organizacji naszej firmy – np. w zakresie infrastruktury informatycznej, czy bieżących spraw dotyczących naszej działalności jako przedsiębiorcy – Państwa dane osobowe mogą być przekazywane, tj. ujawnione lub udostępniane następującym kategoriom odbiorców:

 • innym podmiotom gospodarczym współpracującym z MADIVA CREATIVE STUDIO przy realizacji usług
 • dostawcom usług zaopatrującym MADIVA CREATIVE STUDIO w rozwiązania techniczne, informatyczne oraz organizacyjne umożliwiające świadczenie usług oraz zarządzanie naszą firmą (w szczególności mowa o dostawcach usług teleinformatycznych, firmach kurierskich i pocztowych)
 • dostawcom usług prawnych i doradczych oraz wspierających MADIVA CREATIVE STUDIO w dochodzeniu swoich roszczeń (np. kancelarie prawne i firmy windykacyjne). Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest w tym wypadku art.6 ust.1 lit b), czyli przetwarzanie jest niezbędne do wykonywania umowy oraz art.6 ust.1 lit. f), czyli prawnie uzasadniony interes Administratora

Pragniemy poinformować, iż podmioty, które na zlecenie MADIVA CREATIVE STUDIO dokonują przetwarzania danych osobowych – działają w mocy i w oparciu o umowę powierzania (zgodnie a art. 28 RODO), bądź też w oparciu o złożone oświadczenia o zachowaniu poufności.

6.Czas przetwarzania danych osobowych

Informujemy, iż dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wymienionych w pkt 3. celów:

 • w zakresie realizacji postanowień zawartych w umowie – przechowujemy Państwa dane osobowe przez czas obowiązywania umowy, a także po jej zakończeniu w celu do chodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy, wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych, oraz w celach statystycznych ii archiwizacyjnych
 • w celach marketingowych – przechowujemy Państwa dane osobowe przez okres obowiązywania umowy lub do momentu wycofania zgody lub wniesienia przez Państwa sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, w zależności od tego, które z tych zdarzeń wystąpi wcześniej

7.Pozyskiwanie danych osobowych od naszych Klientów

Każdy Klient może przeglądać naszą stronę bez ujawniania swoich danych osobowych. Podanie przez Klienta swoich danych osobowych jest w pełni dobrowolne, jednak konieczne w celu założenia Konta Klienta lub złożenia w Sklepie zamówienia.

8.Zasady przetwarzania danych osobowych naszych Klientów

 • podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne a części z nich niezbędne w celu założenia Konta Klienta lub złożenia zamówienia
 • Serwis jako administrator danych osobowych stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych
 • każdy Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania i usunięcia w każdym czasie, w ramach swojego Konta lub pop;rzez zgłoszenie takiego żądania pod adres e-mail madivacreative@post.pl
 • dane osobowe Klienta są przetwarzane w celu realizacji Zamówienia, prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną, marketingu produktów i usług własnych administratora

9.Sprawdź jakie masz prawa

Pamiętaj, że przysługuje Ci prawo dostępu do treści swoich danych osobowych przetwarzanych przez nas oraz możliwość ich poprawienia, uaktualnienia, uzupełnienia jak również żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych.

Ponadto informujemy, iż w przypadku przetwarzania danych osobowych w oparciu o wyrażoną zgodę, wszystkie wyrażone zgody na przetwarzanie mogą być wycofane w dowolnym momencie. Jednakże cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Klienci mają także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

10.Zabezpieczenia stosowane w celu ochrony danych osobowych naszych Klientów

Stosujemy środki bezpieczeństwa na wysokim poziomie. Z  istotnych zabezpieczeń możemy wymienić m.in. szyfrowanie transmisji (https) oraz szyfrowanie haseł.

11.Pliki Cookies

Serwis korzysta z technologii przechowującej i uzyskującej dostęp do informacji w urządzeniu końcowym użytkownika (w szczególności z wykorzystaniem plików cookies).Pliki cookies to dane, w szczególności pliki tekstowe, wysyłane z serwera strony internetowej i przechowywane przez przeglądarkę internetową lub inne rozwiązania technologiczne na urządzeniu końcowym (np. komputerze osobistym lub urządzeniu mobilnym typu smartphone).Pliki cookies w szczególności ułatwiają użytkownikowi korzystanie z wcześniej odwiedzanych przez niego stron internetowych. Jeśli użytkownik korzystał z tego samego urządzenia i przeglądarki wcześniej, pliki cookies umożliwiają zapamiętanie jego preferencji.Pliki cookies wykorzystywane w Serwisie służą przede wszystkim prawidłowemu funkcjonowaniu strony oraz wygodzie osób odwiedzających.Z uwagi na charakter świadczonych za pośrednictwem Serwisu usług, wykorzystywanie plików cookies przez Serwis jest niezbędne w celu prawidłowej realizacji tych usług.Użytkownik może z poziomu przeglądarki zmienić sposób korzystania z plików cookies. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć korzystając z funkcji Pomoc w danej przeglądarce.Informacje o zarządzaniu plikami cookies na telefonie komórkowym można znaleźć w podręczniku użytkownika/instrukcji obsługi danego telefonu.

12.Zmiany w Polityce Prywatności

Nie wykluczamy możliwości wprowadzenia w przyszłości zmian w niniejszym dokumencie w przypadku wystąpienia przynajmniej jednej z poniżej wskazanych ważnych przyczyn:

 • zmiana przepisów regulujących zasady przetwarzania danych osobowych lub usług świadczonych drogą elektroniczną, wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki Klienta i Administratora lub zmiana interpretacji powyższych przepisów wskutek orzeczeń sądów, decyzji, rekomendacji lub zaleceń właściwych w danym zakresie urzędów lub organów
 • zmiana sposobów świadczenia usług drogą elektroniczną spowodowana wyłącznie względami technicznymi lub technologicznymi
 • zmiana lub poszerzenie zakresu usług świadczonych drogą elektroniczną przez Administratora

13. Pytania i kontakt

Jeśli chciałbyś/chciałabyś, żebyśmy zaktualizowali Twoje dane osobowe albo usunęli Twoje dane osobowe z naszej bazy danych, albo jeśli masz jakieś pytania na temat polityki ochrony prywatności, skontaktuj się z nami pod adresem madivacreative@post.pl

 

POLITYKA COOKIES

 1. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
 2. Pliki cookies (tak zwane „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
  • dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
  • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
 5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 6. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
  • „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Sklepu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
  • pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, na przykład wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
  • „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
  • „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
  • „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
 7. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisuu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 8. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 9. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisuu reklamodawców oraz partnerów.
 10. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem www.wszystkoociasteczkach.pl lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.